خدمات ما


خدمات گستره آسایشگاه سالمندان فرهیختگان مهرپرور به چند دسته تقسیم می شوند:

خدمات ویژه موسسه فرهیختگان مهرپرور


خدمات پزشکی

سوابق پزشکی سالمندان عزیز در بدو ورد به آسایشگاه توسط متخصصین مربوطه مورد بررسی دقیق قرار گرفته و پس از آگاهی از داروهای مصرفی و آخرین وضعیت جسمانی، روحی و روانی در پرونده ی پزشکی آنها ثبت می شود. پس از پذیرش نیز این عزیزان همواره تحت نظر پزشک مرکز خواهند بود و تصمیمات درمانی مناسب برای آنها اتخاذ و اجرا می شود.


فیزیوتراپی

به منظور حفظ و بهبود دامنه ی حرکتی مفاصل و عملکرد مناسب آنها، سالمندان عزیز در آسایشگاه سالمندان فرهیختگان مهرپرور همواره توسط متخصص مربوطه فیزیوتراپی می شوند. این مجموعه از تجهیزات متنوع فیزیوتراپی بهره می برد و از این حیث برتری محسوسی نسبت به سایر آسایشگاه ها دارد.


کاردرمانی

سالمندان گرامی در آسایشگاه سالمندان فرهیختگان مهرپرور هر روز به همراه کاردرمان گران مجرب موسسه تا حد امکان به انجام کارهای شخصی خود می پردازند تا از این نظر نیز دچار مشکل نشوند.


روانشناسی و مددکاری

موسسه آسایشگاه سالمندان فرهیختگان مهرپرور به دلیل اهمیت بسیار زیاد رسیدگی به مشکلات روحی سالمندان عزیز، خدمات روانشناسی و مددکاری ویژه ای نیز برای این عزیزان در نظر گرفته است.

BUY NOW